Πρόσκληση μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 16.01.2024 και ώρα 10:00