Πρόσκληση μελών Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 28.02.2022 και ώρα 12:00