Πρόσκληση μελών Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 18.09.2017