Πρόσκληση μελών Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29.05.2023και ώρα 13:00