Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 23.06.2021 και ώρα 20:00