Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 05.07.2022 και ώρα 19:00