Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 06.07.2021 και ώρα 18:30