Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 11.07.2023 και ώρα 20:00