Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 06.07.2021 και ώρα 19:30