Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 02.11.2021 και ώρα 20:00