Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων την Τρίτη 02.08.2022 και ώρα 20:00