Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 25.07.2022 και ώρα 14:00