Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 08.11.2023 και ώρα 20:00