Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση την Τρίτη 01.06.2021 και ώρα 20:00