Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 05.07.2022 και ώρα 20:00