Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15.03.2022 και ώρα 20:00