Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 11.09.2018 και ώρα 19:00