Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Τρίτη 26.01.2021 και από ώρα 11:00 έως 12:00