Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 09.04.2019 και ώρα 20:00