Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 11.09.2018 και ώρα 20:00