Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 19.02.2019 και ώρα 20:00