Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 24.09.2019 και ώρα 20:00