Πρόσκληση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο 27.01.2024 και ώρα 12:00