Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 13.11.2023 και ώρα 12:00