Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 1.12.2017 και ώρα 14:00