Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 02.01.2024