Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25.01.2022 και ώρα 20:00