Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 27.12.2018 και ώρα 12:00