Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 19-4-2017 και ώρα 19:00