Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 12.12.2017και ώρα 20:00