Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 18.12.2018 και ώρα 20:00