Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 19.09.2017 και ώρα 20:00