Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 23.10.2018 και ώρα 20:00