Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 24.10.2017 και ώρα 20:00