Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 20:00…