Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 20.09.2022 και ώρα 19:00