Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση την Τρίτη 05.10.2021 και ώρα 19:00