Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 08.11.2022 και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.