Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση την Τρίτη 20.06.2023 και ώρα 18:00