Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 20.08.2019 και ώρα 20:00