Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε Συνεδρίαση δια περιφοράς την Παρασκευή 08.05.2020 και ώρα 18:30