Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε συνεδρίαση δια περιφοράς την Τρίτη 19.05.2020 και ώρα 18:30 έως 20:00