Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27.07.2021 και ώρα 20:00