Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 17.05.2022 και ώρα 20:00