Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 08.11.2022 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.