Πρόσκληση μελών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτικής συνεδρίασης την Τρίτη 22.11.2022 και ώρα 20:00