Πρόσκληση μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 17.1.2019