Πρόσκληση μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 05.10.2021 και ώρα 08:30