Πρόσκληση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 28.02.2022 και ώρα 10:00