Πρόσκληση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 19-12-2016 και ώρα 14:00…